corona maatregelen

Corona maatregelen

BERICHT 26 februari 2021


Beste leden/cursisten,

Langs deze weg een update rondom de Corona-maatregelen

Zoals jullie misschien weten mogen we de hondentrainingen onder zeer strikte voorwaarden hervatten.

Deze voorwaarden houden met name in dat de groepen buiten maar een maximum aantal van 2 cursisten groot mag zijn en dat zij op een afgesloten deel van het veld moeten kunnen trainen zonder zich te vermengen met andere groepen. Ook de aan- en afvoerroutes moeten nadrukkelijk gescheiden blijven én de 1,5 meter afstand moet te allen tijde gewaarborgd zijn.

Voor ons als vereniging houdt dit in dat we als bestuur in overleg met de instructeurs besloten hebben om een deel van de gehoorzaamheidstrainingen vanaf donderdag 4 maart weer op te starten. Als extra kanttekening geldt natuurlijk dat er voorlopig nog een avondklok is vanaf 21.00 uur, dus we moeten de lessen op donderdag uiterlijk om 20.15 uur stoppen zodat we kunnen opruimen en de instructeurs tijd hebben om naar huis te gaan.

De aandacht richt zich in 1e instantie op de puppies en jonge honden (cursus sociale huishond). Omdat helaas niet alle instructeurs door omstandigheden in staat zijn de lessen te hervatten moeten we wel schuiven met instructeurs om de geplande lessen te kunnen laten doorgaan.

Dat betekent concreet dat de overige lessen gehoorzaamheid evenals de lessen behendigheid én fun&focus voorlopig nog NIET starten.

Wij hopen dat we op zo kort mogelijke termijn alle lessen op een redelijk normale wijze kunnen hervatten.

Voor eventuele extra vragen zijn we als bestuur bereikbaar via e-mailadres info@hondensportidefix.nl of via de telefoonnummers van onze website (onderdeel Contact).

Met vriendelijke groet,

Bestuur Hondensportvereniging Idéfix


~~~~~

BERICHT 18 februari 2021


Beste cursisten,


De lockdown is verlengd tot minimaal 2 maart. Dat geldt voorlopig ook voor de avondklok.


Omdat we niet precies weten waar dit allemaal toe leidt gaan we de start van de lessen voorlopig uitstellen. We starten dus zeker niet op donderdag 25 februari. Mogelijk kunnen we wel zaterdag 27 februari een start maken met een deel van de lessen. De vorm waarin we dit kunnen doen is afhankelijk van de uitkomst van de persconferentie van dinsdag 23 februari.


Zodra de risico-situatie terug gaat naar niveau 3 (ernstig) kunnen de lessen op redelijk normale wijze worden hervat. Als dat niet gebeurt kunnen we alleen lesgeven in groepjes van maximaal 2 cursisten. We komen dan met een aangepast rooster waarbij de aandacht in 1e instantie vooral gericht zal zijn op puppies en jonge honden.


Als er voldoende ruimte is binnen het lesprogramma én er genoeg instructeurs beschikbaar zijn kunnen we ook de oudere honden mee laten draaien én de behendigheid incl. Fun&Focus weer van start laten gaan.


Wij houden jullie via de instructeurs op de hoogte zodra we iets weten. Over de daadwerkelijke start op zaterdag 27 februari informeren wij jullie volgende week woensdag of donderdag.


Met sportieve groet,


Bestuur HSV Idéfix


~~~~~


Bericht 14 december 2020


Beste leden/cursisten,

 

Zoals jullie waarschijnlijk wel hebben gehoord zijn er strengere maatregelen aangekondigd.

 

Dit zou betekenen slechts les met groepje van 2. Gelet ook op het dringende advies om zoveel mogelijk thuis te blijven kunnen we niet anders dan de lessen van donderdag en zaterdag af te blazen.

 

Wij wensen jullie langs deze weg toch fijne feestdagen en een beter 2021.

 

Namens

Bestuur Hondensportvereniging Idéfix.


~~~~~


Bericht 18 november 2020


Update m.b.t. de Corona-maatregelen en de trainingen bij Idéfix.


Beste leden/cursisten,


Langs deze weg even een update rondom de Corona-maatregelen.


Zoals jullie misschien weten mogen we de hondentrainingen onder zeer strikte voorwaarden

hervatten.


Deze voorwaarden houden met name in dat de groepen buiten maar een maximum aantal

van 4 cursisten groot mag zijn en dat zij op een afgesloten deel van het veld moeten kunnen

trainen zonder zich te vermengen met andere groepen. Ook de aan- en afvoerroutes moeten

nadrukkelijk gescheiden blijven én de 1,5 meter afstand moet te allen tijde gewaarborgd zijn.


Concreet betekent dit voor ons als vereniging dat we als bestuur in overleg met de

instructeurs besloten hebben om de trainingen vanaf zaterdag 21 november weer op te

starten.


Omdat helaas niet alle instructeurs door omstandigheden in staat zijn de lessen te hervatten

moeten we wel wat schuiven met instructeurs.


Omdat de groepsgrootte maximaal 4 cursisten én 1 instructeur mag bedragen zijn we wel

genoodzaakt om sommige groepen te splitsen en dan de groepen maar 1 maal per 2 weken

les te kunnen geven. Bij sommige kleinere groepen kunnen we volstaan om met een

roulatiesysteem telkens 1 of 2 cursisten te vragen om niet te komen. Het streven is wel om

elke les de maximale groepsgrootte te handhaven dus aan jullie als cursist het verzoek om

tijdig aan te geven als je niet kunt komen want dan kan er wellicht iemand anders

inschuiven.


De instructeurs van jullie lessen zullen jullie zelf informeren over de exacte invulling van hun

lessen en de groepsindelingen of het roulatiesysteem.


Wij wensen jullie veel plezier in de lessen en hopen van ganser harte dat jullie allemaal

gezond blijven.


Voor eventuele extra vragen zijn we als bestuur bereikbaar via e-mailadres

info@hondensportidefix.nl of via de telefoonnummers van onze website (onderdeel Contact).


Met vriendelijke groet,

Bestuur Hondensportvereniging Idéfix.


~~~~~~

BERICHT 23-10-2020:

Update m.b.t. de Coronamaatregelen en de trainingen bij Idéfix

 

Beste leden/cursisten,

 

Langs deze weg even een update rondom de Corona-maatregelen

 

Zoals jullie misschien weten mogen we eventueel de hondentrainingen onder zeer strikte

voorwaarden hervatten.

 

Deze voorwaarden houden met name in dat de groepen buiten maar een maximum aantal

van 4 cursisten groot mag zijn en dat zij op een afgesloten deel van het veld moeten kunnen

trainen zonder zich te vermengen met andere groepen. Ook de aan- en afvoerroutes moeten

nadrukkelijk gescheiden blijven én de 1,5 meter afstand moet te allen tijde gewaarborgd zijn.

 

Dit zou voor ons als vereniging betekenen dat we de groepen moeten gaan splitsen en dus

minimaal het dubbele aantal instructeurs zouden moeten kunnen inzetten. Hiervoor is echter

de beschikbaarheid van voldoende instructeurs nodig en die kunnen we op dit moment nog

niet bieden. Dit betekent concreet dat we de trainingen op dit moment nog niet kunnen

starten en dat we ons richten op hervatting op 12 november 2020. De exacte invulling

rondom deze herstart gaan we nog nader uitwerken en is ook mede afhankelijk van de

mogelijke aanpassingen van de Corona-maatregelen die nog op ons af komen.

 

Omdat voor met name puppy’s deze stilstand in training en opvoeding niet goed is hebben

we besloten om deze trainingen wel op korte termijn weer op te starten, namelijk op

zaterdag 31 oktober en wel op de normale tijd. We hebben gelukkig een 3-tal instructeurs

bereid gevonden om deze cursus te begeleiden zodat we de groep kunnen splitsen en met

zeer kleine groepen kunnen gaan werken. De instructeur van de puppytrainingen, Iris

Schults zal de betreffende cursisten hier nog nader over informeren.

 

Voor eventuele extra vragen zijn we als bestuur bereikbaar via e-mailadres

info@hondensportidefix.nl of via de telefoonnummers van onze website (onderdeel Contact).

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Hondensportvereniging Idéfix~~~~~~

BERICHT 14-10-2020:


Beste cursisten,

 

Wij nemen als bestuur van Idéfix aan dat jullie allemaal kennis hebben genomen van de nieuwe Corona-maatregelen die vanaf vandaag van kracht worden.

 

Deze hebben ook effect op onze trainingen. De maatregelen zijn er met name voor bedoeld om sociale contacten zo veel mogelijk te mijden en onnodig reizen te voorkomen. Omdat wij als bestuur ook onze verantwoordelijkheid hebben nemen wij het besluit om per direct een tijdelijke stop van 4 weken op alle lessen/trainingen toe te passen.

 

We gaan samen met de instructeurs wel naar oplossingen zoeken om in contact met jullie te blijven en waar mogelijk digitaal tips m.b.t. de opvoeding en training van de honden te geven.

 

Voor eventuele vragen kunt u via ons mailadres info@hondensportidefix.nl contact met ons opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van HSV Idéfix


~~~~

BERICHT 03-10-2020:


Beste leden,


Zoals jullie de afgelopen week wel hebben meegekregen zijn er extra Corona-maatregelen van kracht geworden om de dreiging rondom het COVID19-virus (Corona) te verminderen. Een van de maatregelen is dat per 29 september 18:00 uur er maximaal 30 personen per ruimte zijn toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. Concreet betekent dit dat wij de algemene ledenvergadering van 12 oktober 2020 uit moeten stellen omdat dit aantal naar alle waarschijnlijkheid ver overschreden zou worden.


Wij wachten momenteel even af tot de maatregelen het toelaten om weer bij elkaar te komen in grotere groepen om dan alsnog onze ALV te kunnen houden.


Wij hopen dat wij als bestuur (inclusief de interim-bestuursleden) tot die tijd het vertrouwen van jullie als leden blijven houden en dat wij de vereniging kunnen blijven besturen en vertegenwoordigen tot het moment van de komende ALV.


Wij zullen jullie waar mogelijk via onze website, Facebook en e-mail op de hoogte blijven houden over de stand van zaken en hopen snel een ALV te mogen organiseren.Met sportieve groet,


Namens het bestuur van HSV Idéfix

Cees Hack


~~~~~~

BERICHT 21-05-2020:


Beste Idéfixers,

Wat was het fijn om weer aan de gang te mogen. Iedereen was enthousiast en alles is ook zonder problemen verlopen. Wij willen jullie dan ook heel erg bedanken voor jullie inzet en het geven van het juiste voorbeeld aan onze cursisten. Natuurlijk is het soms nog wat zoeken naar de meest effectieve en praktische oplossingen maar samen komen we daar zeker uit.

In de persconferentie zijn geen veranderingen naar voren gekomen voor het buitensporten. We kunnen we dus zo doorgaan. Vanuit de overheid hebben we een Coronaprotocol moeten maken voor onze club. Deze zit erbij als bijlage, lees hem allemaal goed door zodat jullie allemaal hetzelfde overbrengen naar onze cursisten.

Aan alle cursisten die naar de training komen moet verplicht gevraagd worden of zij, of een van hun huisgenoten, op dit moment, of in de afgelopen dagen, klachten hebben. We kunnen dit niet vooraf vragen omdat ze zich niet hoeven aanmelden. Wij zouden dan ook graag aan jullie vragen of jullie allemaal voorafgaand aan elke les deze vraag willen stellen. Natuurlijk gaan we ervan uit dat niemand komt die daar ja op moet antwoorden maar het is wettelijk verplicht om het te vragen.

Wij snappen dat het haast onmogelijk is om alle attributen die iemand heeft aangeraakt helemaal te ontsmetten. Wij vragen jullie dan ook om je te beperken in het gebruik van attributen van de club zover dat mogelijk is. Attributen die toch aangeraakt moeten worden graag alleen met ontsmette handen en na gebruik sprayen.

Zijn er vragen en/of opmerkingen horen wij het natuurlijk graag.
We proberen om tot de zomerstop altijd iemand van het bestuur aanwezig te laten zijn tijdens de cursustijden. Dus ook als er tijdens de lessen iets zou zijn horen wij het graag.


Met vriendelijke groet,
Bestuur Hondensportvereniging Idéfix
Harry, Ans, Lotte en Anneke.


~~~~~~


BERICHT 12-05-2020:


Beste Idefixers,

 

In jullie mails hadden jullie nog wat punten aangegeven waar nog vragen over waren. Hierbij proberen we op zoveel mogelijk antwoord te geven. Als er nog meer vragen of suggesties zijn, nu of de komende weken, horen we dat natuurlijk graag.

 

Na overleg met de gemeente, NOC NSF en de rijvereniging (al hebben we daar helaas nog niet alle antwoorden van) hebben we de volgende dingen besloten.

 

* Gebruik toiletten

Openhouden voor noodzakelijke bezoekjes, regelmatig ontsmetten. Definitieve antwoord van de rijvereniging moeten we nog krijgen maar gezien het in de protocollen van de overheid staat dat het mag zal daar geen probleem mee zijn.

 

* Kantine, verstrekken eten/drinken buiten.

De kantine moet voor nu dicht blijven tot 1 september. Eten of drinken gaan we ook buiten niet verstrekken aan cursisten. In de ledenmail zal worden aangegeven dat zij hier zelf voor moeten zorgen. Ook gezamenlijk genuttigde etenswaren zijn helaas niet toegestaan.

 

* Door trainen tot 25 en 27 juni

Dat is dan nog 7 weken, hemelvaartsweek willen we wel les gaan geven.

Natuurlijk moeten we de weersomstandigheden in de gaten houden, indien het te warm wordt een alternatief programma of uitval als echt niet anders kan.

Ook hiervoor moeten we nog wachten op goedkeuring van de rijvereniging.

 

* Desinfectie handen bij betreden veld en RIVM regels volgen

Bij het begin van het veld en op de karren op het veld staat desinfecterende gel. Deze graag gebruiken voor betreden en voor aanraken attributen die door meerdere worden aangeraakt. Dus ook graag voor iedere ronde en bij op en af bouwen behendigheid.

Ook wanneer je om een reden de riem en/of attributen van cursisten aan raakt graag vooraf desinfecteren.

* Alle pups nog in laten stromen

Veel mensen hebben in de laatste weken een pup aangeschaft. We hebben besloten om iedereen die wil nu al te laten komen. Hopelijk komen ze na de zomerstop dan ook terug.

Ellen heeft aangegeven Iris hierbij te willen assisteren indien het te druk wordt.

 

We gaan donderdag/zaterdag beginnen met deze eerste maatregelen. Het verzoek van de rijvereniging is dat wij op het rechter gedeelte van het veld gaan trainen.

Misschien dat er in de komende tijd nog dingen gaan veranderen omdat dit van de overheid moet of omdat toch in de praktijk blijkt dat iets beter/handiger kan. Mocht dit zo zijn worden jullie hier natuurlijk allemaal per mail van op de hoogte gebracht.

 

Alle leden gaan natuurlijk ook nog een mail krijgen met daarin welke maatregelen genomen moeten gaan worden om weer te mogen gaan trainen. Ook jullie zullen deze mail ontvangen.

 

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Hondensportvereniging Idefix

Harry, Ans, Lotte en Anneke


~~~~~~

BERICHT 23 april 2020:


Beste leden van Idéfix,

 

Allereerst hopen wij nog steeds dat alles goed met jullie gaat. We leven in bijzondere tijden en snappen dat dit voor ieder op zijn eigen manier zwaar zal zijn.

 

Gezien de huidige regels van de overheid is het helaas nog steeds niet mogelijk om te trainen in clubverband. Ook de rijvereniging heeft de accommodatie gesloten voor alle activiteiten. Wij hopen dat we na 20 mei weer groen licht krijgen. 12 mei worden de regels opnieuw verlengt of aangepast en zullen wij weer een update aan jullie geven.

 

Zoals we in onze vorige mail aangaven is Harry Schults aangesteld als interim voorzitter na het aftreden van Mara. Toen gaven we aan dat we dit graag zo snel mogelijk met een online verkiezing officieel wilden maken. Na verder overleg hebben we toch besloten dit zo te laten, gezien er toch wat meer ogen en haken aan een online verkiezing zitten. Zo snel het weer mag zal er alsnog een ledenvergadering worden gehouden waarbij Harry officieel gekozen zal gaan worden.

 

Blijf allemaal lekker bezig met jullie hondjes. Mochten er vragen of problemen zijn kunnen jullie deze altijd aan jullie instructeur of aan ons stellen. We zullen ook in deze tijd proberen om er voor jullie te blijven zijn.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Hondensportvereniging Idéfix


~~~~~~

BERICHT 9 april 2020:


Beste leden van Idéfix,

 

Allereerst hopen wij dat het goed met jullie gaat en dat jullie en je naasten gezond en wel zijn in deze bijzondere tijd. Als jullie of iemand in je omgeving zijn getroffen door het Corona-virus dan wensen wij jullie sterkte en vooral beterschap toe.

 

Gezien de huidige regels van de overheid is het helaas op dit moment niet mogelijk om te trainen in clubverband. Ook de rijvereniging heeft de accommodatie gesloten voor alle activiteiten. Wij hopen dat we na 28 april het seizoen nog kunnen oppakken maar vrezen voor het ergste.

 

Per 1 januari is Mara Kingma afgetreden als voorzitter. Gelukkig hadden we Harry Schults al als kandidaat opvolger voor haar. Natuurlijk moest hij tijdens de ledenvergadering nog wel officieel gekozen worden. Helaas is deze ook niet door kunnen gaan vanwege de coronacrisis. Op dit moment hebben wij Harry tot interim voorzitter aangesteld zodat we toch vooruit kunnen.

Wij zijn bezig om een online stemming te maken zodat jullie allemaal anoniem kunnen laten weten of jullie het er mee eens zijn dat Harry onze nieuwe voorzitter wordt.


Wij snappen dat jullie misschien vragen hebben omtrent het reeds betaalde cursusgeld. Onze prijzen voor contributie en cursusgeld zijn zo opgebouwd dat wij hiervan de vaste lasten per jaar kunnen betalen. Helaas lopen de huur, verzekeringen en dergelijke gewoon door. Het is dan ook eigenlijk niet mogelijk om alle lessen die niet door zijn gegaan vanwege de coronacrisis aan iedereen terug te betalen. Wij hopen hierbij op jullie begrip. Indien er toch mensen zijn die hier problemen mee hebben vragen wij jullie om contact met ons op te nemen zodat wij samen naar een oplossing kunnen zoeken.

 

We hopen dat jullie allemaal lekker aan de gang blijven met jullie hondjes zodat we verder kunnen zo snel het weer mag. Mochten er vragen of problemen zijn kunnen jullie deze altijd aan jullie instructeur of aan ons stellen. We zullen ook in deze tijd proberen om er voor jullie te blijven zijn.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Hondensportvereniging Idéfix


~~~~~~